ای در دل من میل و تمنا همه تو

واندر سر من مایه سودا همه تو

هر چند به روزگار در مینگرم

امروز همه تویی وفردا همه توتاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 18:7 | نویسنده : مرضیه |

واسم از عشــــــــــــــــــــــــــــــق بگو تا با بهار آشتی کنم ، با روزگار آشتی کنم

واسم از عشــــــــــــــــــــــــــــــق بگو تا گلدونو غرق گل یاس کنم

عاشق عشــــــــــــــــــــــــــــــق بشم خدا رو احساس کنم خدا رو احساس کنمتاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 18:4 | نویسنده : مرضیه |تاريخ : پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 | 19:27 | نویسنده : مرضیه |